Lad den gode historie fortælle dit budskab

Storytelling har været en integreret del af mange virksomheders marketingsstrategier de sidste mange år. Men er det overhovedet nok i sig selv – bare at fortælle en god historie? Er storytelling ved at visne hen? Har nye og mere effektive metoder overtaget?

Hvad er storytelling?

Først er det på sin plads lige at skitsere, hvad storytelling er. En passende overskrift er: ”Show it, don’t tell it!” Storytelling handler i korte træk om at konstruere en historie, der fortæller den gode historie om dit brand. Jo bedre historien er konstrueret, des bedre virkning har den. Ved at fortælle en historie af autentisk råstof, kan din virksomhed opnå en større troværdighed og mere substans.

 

Hemmeligheden bag storytelling er, at en god historie aktiverer modtagers sanser. Når vi får fortalt en historie, danner vi indre billeder og historien huskes bedre, end hvis vi blot får serveret rene facts. Da Storytelling i høj grad handler om at aktivere følelser, er det en effektiv måde at slå igennem og blive husket på.

Hvad kan storytelling bruges til?

Storytelling har i mange år været et vigtigt begreb i arbejdet med branding og profilering af virksomheder og organisationer. Storytelling kan bidrage til identitetsopbyggelsen af din virksomhed, f.eks. kan du med storytelling formidle vision, mission og værdier på en enkel og effektiv måde. En god historie kan gøre abstrakte begreber konkrete, så det er nemmere for modtager at relatere til budskabet.

Storytelling kan også bruges som direkte branding af et produkt eller en ydelse, hvor din historie gerne i sidste ende skulle føre til et salg. Den klassiske form af storytelling er, at du fortæller en historie om hvilke egenskaber og hvilke fordele dit produkt har og ikke mindst, hvilket udbytte det giver kunden. Hvis du f.eks. sælger robotstøvsugere, kan du vinkle din historie på, at det huslige arbejde tager kortere tid og at der nu er mere tid til familien. På den måde kan du skabe en historie, der bærer produktet og ikke omvendt.

Kan den gode historie stå alene?

Men spørgsmålet er så, om den gode historie er nok i sig selv. Det enorme digitale univers vi efterhånden færdes i, er spækket med gode historier. Vil du ses, er du nødt til at gøre noget særligt.

De gode historier er stadig altafgørende, og storytelling kan ikke bare sådan dømmes ude. Men det er ikke nok blot at fortælle den gode historie. Du skal skabe værdi for modtager. Mere værdi end den fornøjelse, den gode historie giver.

Tager man de kritiske briller på i forhold til storytelling som metode, kan man sige, at der er mere afsender- end modtagerfokus. Selvom der skabes et interessant univers for modtager, hvori mødet med et produkt foregår, så er det afsenders univers. Afsenders måde at pakke budskabet ind på. Vil du nå din modtager, kan du med fordel bevæge dig over på hans banehalvdel. Helt simpelt vurdere, hvad du kan bidrage med, der vil gøre en forskel for modtager. Hvad du kan give modtager, som vil sikre, at han lærer, underholdes, informeres eller hvad det er, hans konkrete behov er. Og her er Content Marketing et interessant begreb at kigge nærmere på. Det har vi blandt andet gjort her og her.

Storytelling i en ny kontekst

Som vi er inde på i de tidligere indlæg om Content Marketing, skal du, for at fange modtagers opmærksomhed – og måske ligefrem vinde deres loyalitet – et spadestik dybere end blot at pakke dit budskab ind i en god historie. Du skal bidrage med noget unikt. Noget, der får dig til at adskille dig fra dine konkurrenter. Og ikke mindst noget, der opfylder din modtagers konkrete behov og skaber værdi, gerne både på kort og på lang sigt.

Storytelling som begreb er ikke visnet hen, men skal ses i en ny kontekst. Metoden med at fortælle den gode historie er stadig effektfuld, men ikke nok i sig selv. Hvor storytelling tidligere blev brugt som metoden, til via gode historier at nå modtager, er storytelling i dag en del af noget større og mere omfattende. En del af en kommunikationsindsats, der i alle henseender har modtager som omdrejningspunkt, og som i alle dele af indsatsen, skal give modtager konkret værdi. Det kan de gode historier godt bidrage til – men de kan ikke gøre det alene.